Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Bratří Mrštíků 2015
686 03 Staré Město
 www.pecevcelka.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Kristýna Štachová
 stachova@pecevcelka.cz
 602 154 143
Poskytovatel:
VČELKA sociální služby o.p.s., Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun 1
Pro koho je služba určena:
Seniorům a osobám se zdravotním postižením (od 7 let věku) ohroženým sociálním vyloučením. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta.
Doba poskytování služby:
pondělí-pátek8.00-16.00 hod.
Další informace:

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta.

V rámci sociálně aktivizační služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
  • sociálně – terapeutická činnost, tj. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, tj. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 5. 11. 2020.

Skip to content