Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Uherské Hradiště

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Františkánkská 1256
686 01 Uherské Hradiště
 poradnazl.cz/
Kontaktní údaje:
 PhDr. Nataša Gmentová
 pppzl@poradnazl.cz
 572 551 352
Poskytovatel:
Pro koho je služba určena:
Dětem, žákům a studentům a jejich zákonným zástupcům.
Otevírací doba:
pondělí7.00-16.00 hod.
úterý7.00-15.30 hod.
středa7.00-16.00 hod.
čtvrtek7.00-15.30 hod.
pátek7.00-14.30 hod.
Další informace:

Školská poradenská zařízení participují na vzdělávacím procesu, a to zvláště v těch případech, kdy je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání a s jejich rodiči, a to zejména formou individuální péče, ale i formou skupinové práce. Důležitou součástí každodenní poradenské reality je spolupráce se školami, jednotlivými pedagogy, výchovnými poradci, metodiky prevence, vedením škol. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků (především žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně nadaných). Při vedení dětí a žáků PPP aktivně ovlivňují proces přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace (volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.). Poskytují činnosti diagnostické, poradenské, přednáškové, dle kapacitních možností i terapeutické a reedukační. Nabízejí kariérové poradenství, participují na činnostech v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže, napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů. Pedagogickými pracovníky PPP jsou psychologové a speciální pedagogové, kromě nich se na odborných činnostech podílejí také sociální pracovníci. Činnost PPP se uskutečňuje zejména ambulantně a návštěvami pracovníků ve školách a školských zařízeních.

 

Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 20. 9. 2019.

Skip to content