Přeprava osob se zdravotním handicapem

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Velehradská třída 181
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Službu mohou využívat všechny osoby s pohybovými problémy.
Doba poskytování služby:

pondělí – pátek 7.00-15.30 hod.
Mimo tuto dobu po předchozí domluvě.

Další informace:
Posláním je zprostředkovat převoz lidem se zdravotním postižením z místa na místo, a také podporu a soběstačnost při začleňování se do společnosti.
Cílem je prostřednictvím bezbariérových vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost „pohybu“. Dopravu mohou využít jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace.
 
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, možnost dopravy osob se sníženou mobilitou
Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 23. 9. 2019.

Skip to content