Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, detašované pracoviště v Uherském Hradišti

Adresa:
Protzkarova 51
686 01 Uherské Hradiště
 podaneruce.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr., M.Sc. Pavlína Holcmanová
 terapie.zk@podaneruce.cz
 775 426 989
Poskytovatel:
Společnost podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno
Pro koho je služba určena:
Osobám závislým či ohrožených závislostí na návykových látkách, včetně alkoholu a cigaret, a jejich blízkým. Služby mohou využívat osoby starší 16 let, mladší v doprovodu zákonného zástupce. Pokud si klient přeje, služba mu může být poskytována anonymně.
Doba poskytování služby:
středa 9.00-17.00 hod.
čtvrtek 9.00-17.00 hod.
pátek 9.00-17.00 hod.

Je vhodné se předem objednat na tel.: 777 478 088.

Další informace:

Poskytujeme terapii a odborné poradenství pro uživatele návykových látek a blízké těchto osob. Klienti mohou využít individuální, párové, rodinné i skupinové formy terapie a poradenství. Služby jsou pro klienty bezplatné.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 6. 12. 2019.

Skip to content