terénní programy

Seznam sociálních služeb:

Terénní program Cusanus

Posláním terénního programu Cusanus je vyhledávání a kontaktování lidí na ulic, kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života

Terénní programy ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z.s.

Prostřednictvím terénních programů kontaktujeme a nabízíme pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného

Skip to content