Terénní programy ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
ul. Nivy II, č. 5358
760 01 Zlín
 argozlin.blog.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Vlasta Pátková
 argo.patkova@seznam.cz
 774 489 543
Poskytovatel:
Pro koho je služba určena:
Služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým, převážně Romům, žijícím na území Zlínského Kraje. Jedná se o osoby, které se ocitly v problematické situaci, kterou nejsou schopny řešit samy. Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách (vybydlených bytových domech, periferiích měst, ubytovnách apod.), osoby nezaměstnané, v obtížné životní situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mající problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi, osoby zanedbávající základní péči o zdraví, osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat.
Doba poskytování služby:
pondělí-pátek8.00-16.00 hod.
Další informace:

Prostřednictvím terénních programů kontaktujeme a nabízíme pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáháme řešit problémové životní situace a zmírňujeme jejich následky.

Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 23. 9. 2019.

Skip to content