Senioři

Cílová skupina seniorů zahrnuje občany se sníženou soběstačností a nesoběstačné, kteří aktuálně využívají jakoukoli sociální službu (stávající uživatelé sociálních služeb) a senioři, kteří jsou potenciálními uživateli sociálních služeb. V tomto případě se jednalo o občany starší 60 let, jejichž zdravotní stav není dobrý, vykazuje takové zhoršení, že o sociální službě uvažují, mohli by se stát brzy jejími uživateli. Aktuálně ovšem žádnou sociální službu nevyužívají.

Seznam sociálních služeb:

Odborné sociální poradenství – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Uherské Hradiště

Odborné sociální poradenství spočívá ve specializovaném poradenství, osobám se sluchovým postižením. Tím se předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a vyrovnávání příležitostí ve společnosti. Hlavní činností je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkování navazujících služeb. Pracovníci vycházejí z potřeb uživatele

Odlehčovací služba Boršice

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, zajistit pečovatelskou a ošetřovatelskou péči tak, aby nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také pomoci rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení, krátkodobě vypomoci s pobytovou

Odlehčovací služba Hluk

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a uživatelům zajistit komplexní péči tak, aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při zvládaní

Osobní asistence – VČELKA sociální služby o.p.s.

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti klienta. Osobní asistence je na rozdíl od pečovatelské služby poskytována nepřetržitě. V rámci osobní

Pečovatelská služba – VČELKA sociální služby o.p.s

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají díky svému věku, nemoci nebo postižení sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc další osoby. Péče je poskytována doma – ve vlastním, přirozeném prostředí. V rámci pečovatelské služby organizace poskytuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

Pečovatelská služba Babice

Posláním Pečovatelské služby Babice je poskytovat svým uživatelům podporu a pomoc při péči o jejich osobu a domácnost. Tato podpora a péče je jim poskytována zejména v jejich domácnosti a vychází z jejich potřeb a schopností.

Prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb

Prodejna nabízí širokou škálu zdravotnických běžných potřeb a také novinky pro onkologické pacienty jako jsou prsní epitézy, paruky nebo speciální prádlo. Dále zde můžete najít speciální obuv, ponožky a vložky do bot pro diabetiky nebo chladící obaly na inzulíny. A v neposlední řadě také běžný sortiment jako jsou ortézy, bandáže,

Přeprava osob se zdravotním handicapem

Posláním je zprostředkovat převoz lidem se zdravotním postižením z místa na místo, a také podporu a soběstačnost při začleňování se do společnosti. Cílem je prostřednictvím bezbariérových vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost „pohybu“. Dopravu mohou využít jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace.   Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů

Skip to content