Děti, mládež a rodiny s dětmi

Sociální služby momentálně využívají (stávající uživatelé) nebo budou případně využívat (potencionální uživatelé) rodiny, které vykazují různé míry dysfunkčního chování či mají dysfunkční charakter. Největší problémy, které tyto rodiny ohrožují, je nedostatek financí, špatná bytová situace (problémy s bydlením). Dále pak také nezájem státu řešit problémy ohrožených rodin. Jedná se tedy o rodiny, které se nacházejí v tíživé životní situaci.

Seznam sociálních služeb:

Prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb

Prodejna nabízí širokou škálu zdravotnických běžných potřeb a také novinky pro onkologické pacienty jako jsou prsní epitézy, paruky nebo speciální prádlo. Dále zde můžete najít

Rodinné centrum Akropolis

Zapsaný spolek AKROPOLIS provozuje volnočasové, vzdělávací, rozvojové a pohybové aktivity pro různé generace. V centru najdete celé spektrum aktivit na podporu rodiny, kurzy pro rodiče

Středisko výchovné péče Help

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6 do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy.

Skip to content