Ment. a komb. postižení

Seznam sociálních služeb:

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Velehrad Buchlovská

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nedílnou součástí

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Velehrad Vincentinum

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stavování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Domov se zvláštním režimem – Velehrad Buchlovská

Sociální služba je poskytována v jedné z budov v areálu Domova pro osoby se zdrvotním postižením Velehrad – Buchlovská. tato budova je oddělena plotem, má samostatnou zahradu s terasou. Prostředí je uzpůsobeno cílové skupině, bezpečné prostředí zajišťuje systém ochranných prvků. Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči:

Ergo Uherské Hradiště

Poskytování služeb sociální rehabilitace je zaměřeno především na hledání životní perspektivy, samostatného bydlení, podporu seberealizace a sebeuplatnění při nácviku pracovních činností, podporu přátelství, kontaktů v běžné společnosti a komunikaci, pomoc při jednání s úřady a prosazování vlastních práv. Sociální rehabilitace připravuje programy, které jsou zaměřeny na celoživotní aktivizaci a vzdělávání

Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s tělesným, lehkým mentálním a kombinovaným postižením v mladším či produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování či začleňování do běžné společnosti.   Chráněné bydlení je umístěno v dvoupodlažním bezbariérovém rodinném domě, který se nachází v obci Velehrad, v klidné zástavbě mezi samostatně stojícími

Chráněné bydlení Ulita

Posláním Chráněného bydlení Ulita je vytvářet prostor k získání a upevňování schopností a dovedností umožňujících začlenění do společnosti dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou za individuálně stanovené míry podpory osobního asistenta schopni částečně samostatného života. Cílem Chráněného bydlení Ulita je na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené míry podpory

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Jarošov

Posláním sociální služby je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.  

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Rostislavova

Posláním služby je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Staré Město, Velehradská

Posláním sociální služby je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti klientů služby a o jejich zařazení do běžné

Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout ucelené informace, konkrétní profesionální rady, podporu a pomoc osobám, kteří jsou vzhledem ke svému věku či zdravotního postižení v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci těmto osobám lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich

Skip to content